Những thuận lợi và khó khăn trong kinh doanh mùa dịch 2022

Đại dịch covid 19 kéo dài đã gây ra những ảnh hưởng lớn cho nền kinh tế toàn cầu. Các doanh nghiệp liên tục chuyển đổi trạng thái kinh doanh để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh khó khăn covid 19 cũng tạo ra nhiều cơ hội mới trong nền kinh tế. Bài viết này, cùng Ninja tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn trong kinh doanh...
0965.633.140