Đăng nhập vào phần mềm Ninja Comment

Hướng dẫn Quét Comment Livestream, Công cụ Quét Comment bài viết

Để quét comment livestream của mình cũng như quét comment livestream của đối thủ một cách đơn giản và nhanh chóng, bạn hãy tham khảo phần mềm Ninja Comment. Bạn đang kinh doanh Online trên Facebook và gặp khó khăn trong việc quản lí bình luận khách hàng, dẫn đến việc sót đơn, trôi đơn trong quá trình Livestream ? Bạn muốn lọc số điện thoại và mã đơn hàng...
0965.633.140