Bảng Giá Sao Facebook Chi Tiết Mới Nhất

Theo thông tin chinh thức từ Facebook, họ sẽ thanh toán $0,01 USD (tương đương 250đ) cho mỗi Sao bạn nhận được. Người xem có thể gửi quà tặng ảo, có hoạt ảnh trên video của bạn, mỗi quà tặng tương ứng với các số lượng Sao khác nhau....
0965.633.140