Hướng dẫn cách tắt thông báo nêu bật trên Facebook.

Khi bạn tắt thông báo nêu bật, bạn sẽ không nhận được thông báo khi ai đó nêu bật một bình luận hoặc bài viết. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể xem bình luận hoặc bài viết được nêu bật bằng cách truy cập vào bài viết hoặc bình luận đó....
0965.633.140