Cách khóa tài khoản fb tạm thời trên máy tính

Khóa tài khoản Facebook là một tính năng cho phép người dùng tạm thời vô hiệu hóa tài khoản của mình. Khi tài khoản bị khóa, bạn sẽ không thể đăng bài, bình luận, nhắn tin, hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác trên Facebook. Tuy nhiên, dữ liệu cá nhân của bạn vẫn sẽ được lưu trữ và bạn có thể kích hoạt lại tài khoản bất...
0965.633.140