5 nguồn tìm kiếm KO Tiktok nhanh chóng và hiệu quả

KOC là gì? 5 nguồn tìm kiếm KO Tiktok nhanh chóng và hiệu quả

Trong thời đại của các nền tảng truyền thông xã hội, việc hợp t với những người có sức ảnh hưởng lớn (Key Opinion Creators – KOC) đã trở thành một chiến lược marketing quan trọng. KOC là những người có lượng lớn người theo dõi và ảnh hưởng đáng kể trong một cộng đồng hoặc lĩnh vực nhất định. Họ có khả năng định hướng xu hướng và ảnh...
0965.633.140